Kidstennis

 
In onze tennisclub wordt er tennisles gegeven volgens het Kidstennis-concept van Tennisvlaanderen. 
Dit concept voorziet verschillende kleuren naarmate de leeftijdscategorie van de tennisspeler.
 

Wit

Wit is de voorbereidende stap op Kidstennis. In dit niveau staat PLEZIER maken en al spelend leren bewegen centraal. Hierdoor wordt al spelender wijs een algemene motorische vorming gecreëerd. Een goede motorische vorming is de basis voor een goede coördinatie, het startpunt voor het aanleren van verschillende technieken. Een kind dat wit gevolgd heeft zal sneller en efficiënter leren tennissen.
 
 
Blauw