Hoe word je lid?

Een club bestaat niet zonder haar leden. Je kan dan ook heel eenvoudig lid worden van onze club door het lidgeld

over te schrijven op het rekeningnummer BE83 0016 9817 0815 op naam van VZW Heistse Tennisclub.

Gelieve steeds te vermelden voor wie men betaald met zijn/haar geboortedatum.

 

Vanaf 1 januari 2019 bedraagt het lidgeld: 

 

                                        Betaling voor 20/2/2019      na 20/2/2019

Seniors (°2001 of vroeger)                € 96                                € 99

2de inwonend lid                              € 92                                € 95

3de inwonend lid                              € 88                                € 91

Gezinsabonnement                          € 270                              €280

Juniors ° 2002 t/m °2009                  € 55                               € 55

Kinderen °2010 t/m 2012                  € 25                               € 25

Kinderen geboren na 2012               € 10                              € 10

Niet spelend lid                                 € 15                               € 15


 

 

Wil je voor de eerste maal lid worden? Kom dan eerst langs op de club om een inschrijvingsformulier in te vullen.

Elk lid van de club is automatisch aangesloten bij de Vlaamse Tennisvereniging 

( www.tennisvlaanderen.be), en is dan ook verzekerd voor sportongevallen 

( voor en gans jaar, zijnde van 01/04/2019 tem 31/03/2020 )

 

 

Het lidgeld heeft uitsluitend betrekking op het zomerseizoen, wat telkens loopt vanaf medio april tot eind september.

Gedurende het zomerseizoen is de reservatie van tennisvelden ( binnen - als buitenterreinnen ) inbegrepen in het lidgeld.

 

Voor het winterseizoen ( telkens van begin oktober tot de eerste week van april ) dient geen apart lidgeld betaald te worden.

De binnenterreinen als de 2 kunstgravelterreinen buiten worden verhuurd per uur of aan een vast tarief.

Een vast tarief = vast uur op een vaste dag voor de ganse winter, ook aan niet-leden. Hier meer over in een ander rubriek.